Tin mới nhất Tin mới nhất
Bản in

TỔ CHỨC KHỐI 3 TUỔI


 TỔ CHỨC LỚP 3 TUỔI A
1.
Họ tên: Nguyễn Thị Thơm
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh:
Ngày vào Đảng:
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm mầm non
Nhiệm vụ được phân công: Giáo viên lớp 3 tuổi A
Điện thoại

2.
Họ tên: Trần Thị Lý
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 1966
Ngày vào Đảng:
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm mầm non
Nhiệm vụ được phân công: Giáo viên lớp 3 tuổi A
Điện thoại:

TỔ CHỨC LỚP 3 TUỔI B
1. Họ tên: Phạm Thị Quyên
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 1984
Ngày vào Đảng:
Trình độ chính trị:
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm mầm non
Nhiệm vụ được phân công: Giáo viên lớp 3 tuổi B
Điện thoại:

2. Họ tên: Vũ Thị Yến
Chức vụ: Giáo viên
Năm sinh: 1965
Ngày vào Đảng:
Trình độ chính trị:
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm mầm non
Nhiệm vụ được phân công: Giáo viên lớp 3 tuổi B- Khối trưởng khối 3 tuổi
Điện thoại: