Bản in

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI TẠI CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON THÁNG TÁM

Chi bộ trường mầm non Tháng Tám luôn quan tâm chỉ đạo công tác phát triển Đảng, đặc biệt là phát triển Đảng trong quần chúng ưu tú trẻ tuổi. Sáng ngày 03/05/2018, Chi bộ đã tổ chức kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Vũ Thị Như ngọc


 LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

TẠI CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON THÁNG TÁM

Công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Chi bộ trường mầm non Tháng Tám luôn quan tâm chỉ đạo công tác phát triển Đảng, đặc biệt là phát triển Đảng trong quần chúng ưu tú trẻ tuổi. Sáng ngày 03/05/2018, Chi bộ đã tổ chức kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Vũ Thị Như ngọc

Lễ kết nạp Đảng viên diễn ra đúng quy định, trình tự. Đảng viên mới tỏ sự xúc động, và đọc lời tuyên thệ dưới cờ Đảng: Nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của người đảng viên, hứa tiếp tục phấn đấu, rèn luyện nhiều hơn nữa về phẩm chất, bản lĩnh chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh đi lên.
Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Giang Thị Hải An - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường căn dặn cũng như giao nhiệm vụ cho đồng chí phải luôn luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần tiên phong của người Đảng viên và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Vũ Thị Như ngọc đã diễn ra tốt đẹp, trở thành nguồn động lực có ý nghĩa động viên, khích lệ quần chúng trong nhà trường tích cực noi gương, rèn luyện phấn đấu đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển của nhà trường


 


Tin mới nhất Tin mới nhất