Bản in

TRƯỜNG MẦM NON THÁNG TÁM TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017 - 2018

Căn cứ vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm học: 2017- 2018 của trường MN Tháng Tám. Nhà trường chỉ đạo tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học: 2017- 2018


TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2017 - 2018
Căn cứ về việc hướng dẫn Điều lệ tổ chức hội thi giáo viên giỏi bậc học mầm non.
Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD- ĐT Thái Thụy
Căn cứ vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm học: 2017- 2018 của trường MN Tháng Tám. Nhà trường chỉ đạo tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học: 2017- 2018 nhằm:
Nhằm tuyển chọn giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo hướng đổi mới.
Góp phần triển khai các phong trào thi đua sôi nổi trong giảng dạy ở trường học. Khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên trong công tác tự học và sáng tạo. Qua đó nhằm phát hiện tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường.
Hội thi là một trong những căn cứ đánh giá tinh thần phấn đấu, ý chí vươn lên, ý thức học, tự bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên, là sự khẳng định trình độ chuyên môn của mỗi giáo viên. Đồng thời là một trong những căn cứ để nhà trường đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.
Kết quả hội thi là căn cứ để đánh giá năng lực điều hành, năng lực quản lý và chỉ đạo, công tác bồi dưỡng chuyên môn của tổ trưởng; là căn cứ để xem xét nâng lương trước thời hạn cho tổ trưởng và giáo viên;
Là một trong các tiêu chí xếp loại thi đua, xếp loại công chức hàng năm.
Bài thi giảng được BGK đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tiết giảng của Phòng GD&ĐT quy định có đóng dấu treo của Trường MN Tháng Tám .
Hội Giảng Giáo viên giỏi cấp huyện của trường Mầm non Tháng Tám bế mạc vào hồi 16h ngày 08/01/2018 .

 
Tin mới nhất Tin mới nhất