TRƯỜNG MẦM NON THÁNG TÁM TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017 - 2018 

Căn cứ vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm học: 2017- 2018 của trường MN Tháng Tám. Nhà trường chỉ đạo tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học: 2017- 2018

 

HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017- 2018  

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo năm học 2017 – 2018 của nhà trường. Từ ngày 28/11 đến 30 /11/2017 nhà trường tổ chức hội giảng cấp trường năm học 2017 – 2018

Cụm 3 tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm tại Trường MN Tháng Tám.  

Cụm 3 tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm tại Trường MN Tháng Tám.

GIÚP TRẺ 5 TUỔI LÀM QUEN VỚI CHỮ VIẾT  

GIÚP TRẺ 5 TUỔI LÀM QUEN VỚI CHỮ VIẾT

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016-2017  

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016-2017


Tin mới nhất Tin mới nhất