TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ TRỰC TUYẾN "ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC " CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017- 2018 

Sáng ngày 16 tháng 03 năm 2018, Trường mầm non Tháng Tám tổ chức chuyên đề trực tuyến "Đổi mới phương pháp dạy và học",

 

TRƯỜNG MẦM NON THÁNG TÁM TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017 - 2018  

Căn cứ vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm học: 2017- 2018 của trường MN Tháng Tám. Nhà trường chỉ đạo tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học: 2017- 2018

HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017- 2018  

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo năm học 2017 – 2018 của nhà trường. Từ ngày 28/11 đến 30 /11/2017 nhà trường tổ chức hội giảng cấp trường năm học 2017 – 2018

Cụm 3 tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm tại Trường MN Tháng Tám.  

Cụm 3 tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm tại Trường MN Tháng Tám.

GIÚP TRẺ 5 TUỔI LÀM QUEN VỚI CHỮ VIẾT  

GIÚP TRẺ 5 TUỔI LÀM QUEN VỚI CHỮ VIẾT


Tin mới nhất Tin mới nhất