Tài nguyên Tài nguyên
../document-library/swf Banner trường
Trình diễn

(Lưu ý: Nếu trình duyệt trên máy quí vị không trình diễn được đoạn phim này thì có thể do đường truyền đang quá tải hoặc máy chủ chưa đáp ứng được ngay, do đó quí vị có có thể thay đổi cách xem trực tuyến trên trang web bằng cách tải về máy tính của mình để xem ngoại tuyến. Đường liên kết tải về ở phía dưới.)
Kích thước: 176,7k
Tải về: Click vào đây để tải về Click vào đây để tải về
Số lần tải về: 206
Địa chỉ URL:

Trung bình (0 Bình chọn)