LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2017

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2017

 

Hãy vì tương lai của bé 

Hãy vì tương lai của bé

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÓN TẾT ĐINH DẬU( 2017) 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÓN TẾT ĐINH DẬU( 2017)

 

Hãy đem niềm vui đến cho những người phụ nữ thân yêu của bạn... không chỉ riêng ngày 8/3 

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 là ngày "trọng đại" của phụ nữ trên toàn thế giới. Chúng ta hãy dành dịp này để tôn vinh "một nửa thế giới" bởi hơn ai hết phụ nữ hiện đại là những người tuyệt vời với bao nhiêu trách nhiệm và phận sự trong gia đình lẫn trong xã hội.

 

RÈN KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ MẦM NON THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG KỂ CHUYỆN (ĐỌC SÁCH CHO TRẺ NGH 

Sự lĩnh hội ngôn ngữ là rất cần thiết cho việc phát triển tình cảm, xã hội và nhận thức của trẻ. Sự phát triển ngôn ngữ của trẻ ảnh hưởng đến khả năng học tập trong Trường tiểu học, Trung học và cả trong tương lai

 
Tin mới nhất Tin mới nhất