LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2017

Các đồng chí giáo viên thực hiện theo lịch công tác tháng 5/2017

 

Hãy vì tương lai của bé 

Hãy vì tương lai của bé

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÓN TẾT ĐINH DẬU( 2017) 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÓN TẾT ĐINH DẬU( 2017)

 

THIÊN NHIÊN TRONG MẮT BÉ 

Hướng tới việc "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm", Ban giám hiệu trường MN Tháng Tám đã xây dựng kế hoạch cải tạo môi trường, chỉ đạo giáo viên thi đua tạo không gian cho trẻ gần gũi với cỏ cây hoa lá nâng cao chất lượng tổ chức cho trẻ hoạt động trải nghiệm với môi trường tự nhiên

 

RÈN KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ MẦM NON THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG KỂ CHUYỆN (ĐỌC SÁCH CHO TRẺ NGH 

Sự lĩnh hội ngôn ngữ là rất cần thiết cho việc phát triển tình cảm, xã hội và nhận thức của trẻ. Sự phát triển ngôn ngữ của trẻ ảnh hưởng đến khả năng học tập trong Trường tiểu học, Trung học và cả trong tương lai

 
Tin mới nhất Tin mới nhất